• Fenjiu/清香汾酒
                     Fenjiu Qinghua 30 år

                             Flaska  500 ml  53 % vol

En 30 års lagrade Fenjiu, levereras i en vit och blå keramikflaska och innehåller 53 procent alkohol.
                   Fenjiu Qinghua 20 år

                       Flaska  500 ml  42 % vol

En 20 års lagrad Fenjiu säljs också i samma blå flaska och innehåller 42 procent alkohol.
                        Fenjiu Hongping
                          Flaska  500 ml  53 % vol
De röda flaskorna är i glas och innehåller en 53 procentig fenjiu. 
                         Fenjiu Fenchiew 
                        Flaska  500 ml  42 % vol
De svarta flaskorna är i glas och innehåller en  42 procentig fenjiu.
                              Fenjiu Silu
                         Flaska  500 ml  42 % vol
De har en nylanserad Fenjiu med namnet ”Belt and Road IniFiative” på 42 procent alkohol I en ljusblå flaska.